Bohumín – Bohumin(Gr.) – Chałupki

Název hraničního bodu: Bohumín Gr.

Státy: Česko, Polsko

Úsek mezi stanicemi: Bohumín – Chałupki

Nácestné stanice / zastávky / dopravní body: v letech XX. XX. XXXX – XX. XX. 2005? odb. Pudlov

Počet traťových kolejí: 1

Úpravy tratě: od 28. 05. 1909 dvě traťové koleje; 01. 09. 1939 zničen most přes Odru polskou armádou; 10. 09. 1939 most provizorně obnoven; r. 1940 obnoven v původní podobě; r. 1945 při ústupu vojsk opět zničen; r. 1945 vystavěn provizorní most; r. 1955 nahrazen plnohodnotným mostem; 07. 07. 1997 během záplav byl most poškozen, 04. 10. 1997 obnoven provoz po opraveném mostě; elektrizace (3 kV DC) v r. 1991; XX. XX. 200X – 05. 08. 2006 přeložka kvůli stavbě dálnice D47 – spolu s tratí do Bohumína-Vrbice modernizace  a částečné přeložení celého úseku vč. výstavba nového mostu nad dálnicí D47, zrušení odb. Pudlov

Vzdálenost skutečná: 5,016 km

Vzdálenost tarifní: 5 km

Datum zprovoznění / obnovení provozu: 01. 09. 1848, ale bez hraničního mostu; ten byl dokončen a zprovozněn 03. 09. 1849; po několika kratších přestávkách během válek do roku 1945 osobní doprava obnovena dne XX. XX. 1950; 31. 05. 1992; 10. 12. 2006; 13. 12. 2015; 22. 06. 2020 (dálková doprava); 01. 07. 2020? (regionální doprava)

Datum přerušení provozu: někdy před 2. sv. válkou; XX. XX. 1953; 14. 12. 2003; 14. 12. 2013; 13. 03. 2020 (pandemie onemocnění COVID-19); 20. 03. 2021 (jen regionální doprava);

Poznámky k obnovení a zrušení provozu: hraniční přechod byl od roku 1995? součást Malého pohraničního styku; 21. 12. 2007 součást Schengenského prostoru – zrušení pohraničních kontrol; v období pandemie nemoci COVID-19 zavedeny namátkové kontroly přijatých opatření v mezinárodní dopravě

Osobní doprava – regionální / dopravce: „Dočasně zrušená“ / ČD + Koleje Śląskie; do roku 2015 Przewozy Regionalne

Počet regionálních vlaků (párů) / období provozu: plánovaně 0, poslední provozní období 6; poslední období provozu ČD + PR cca 1-2 / denně

Linka regionálních vlaků: S71 Katowice – Rybnik – Chałupki – Bohumín; krátkodobě též S78 Racibórz – Chałupki – Bohumín (snad jen jeden spoj v jednom směru; pravděpodobně se ve stanici Chałupki měnilo číslo linky na S71); poslední období provozu ČD + PR relace Bohumín – Racibórz – Kędzierzyn-Koźle – Opole

Osobní doprava – dálková / dopravce: ano / ČD + PKPIC, RegioJet

Počet dálkových vlaků (párů) / období provozu: 14 / ČD denně, 1 / RegioJet denně kromě vybraných svátků; 3 páry vlaků ČD jen v určeném období, viz dále

Převažující relace dálkových vlaků (linky): Ex1 Praha – Bohumín – Chałupki – Katowice/Gliwice – Warszawa/Kraków; Ex4 Wien/Budapest – Bohumín – Chałupki – Katowice/Gliwice – Warszawa/Kraków; N28 Wien/Budapest – Bohumín – Chałupki – Kraków – Warszawa / Wrocław – Berlin; sezónní vlaky k moři Bohumín – Hel / Łeba / Kołobrzeg

Zvláštní vlaky: 24. 06. – 03. 09. 2023 sezónní vlaky k Baltskému moři, denně; 01. 09. – 30. 10. odklon vlaků EC 110/111 kvůli výluce úseku Bohumín-Vrbice – Chałupki

Nákladní doprava: ano, silná

Návazné linky: Bohumín: SC Praha – Bohumín – Košice, Ex1 Praha – Bohumín – Žilina, R8 Bohumín – Přerov – Brno, S2 Ostrava – Bohumín – Český Těšín – Mosty u Jablunkova, S3 Hranice na Moravě – Bohumín, S4 Mošnov, Ostrava Airport – Bohumín – Petrovice u Karviné

Tarif „regionální“: MPS Chałupki, na pokladně a ve vlaku, u ČD v CZK / EUR, u KŚ v PLN, 7 druhů (slevy + kolo + pes), pouze pro úsek Bohumín – Chałupki a opačně

IDS: není, snad teda jen zatím

Tarif „dálkový“: NRT; akční jízdenky ČD a akční a relační jízdenky PKPIC (např. Ostrava Special)

Hraniční (pasová) kontrola / přibližná délka pobytu vlaků: není / nižší jednotky minut z dopravních důvodů

???:

Komentář: Hraniční přechod Bohumín – Chałupki je momentálně spolu s úsekem ze stanice Bohumín-Vrbice nejvýznamnější hraniční přechod mezi Českem a Polskem, neboť úsek Petrovice u Karviné – Zebrzydowice prochází modernizací a kapacitně mimořádně intenzivnímu provozu tranzitní nákladní dopravy nedostačuje. Vznikl jako součást spojení Severní dráhy císaře Ferdinanda (Vídeň – Krakov – Bochnia) a Hornoslezské dráhy císaře Viléma (Wrocław – Opole) poměrně nedlouho po vybudování obou tratí, zpočátku dokonce bez úseku přes řeku Odru, kde existovala (byť pouze jeden rok) „náhradní pramicová doprava“. Po první světové válce význam tratě výrazně poklesl (vzhledem k poválečnému rozdělení regionu), během druhé světové války byl přechod využíván k zásobování východní fronty, avšak v padesátých letech provoz na trati prakticky skončil – nejen osobní, ale i nákladní, rozsahu přepravy plně dostačoval přechod Petrovice u Karviné – Zebrzydowice.

Počátkem 90. let, po politicko-společenských změnách, byla trať elektrizována a provoz obnoven. Regionální doprava v Polsku je ale dobře známá pro chaotická rušení a obnovování provozů, po celá 90. léta tak provoz tvořily dva páry osobních vlaků, dva páry neveřejných vlaků pro přepravu zaměstnanců a rychlík Bem (Szczecin – Budapest), ten byl v roce 2001 přetrasován přes Lichkov a Mezilesí a koncem roku 2003 byla osobní doprava zastavena zcela. Později byla opět obnovena, zrušena, opakovaly se pokusy o její obnovení (např. dne 08. 12. 2014 bylo ohlášeno, že vlaky uvedené v GVD 2015 nevyjedou, byť v návrhu i konečné tiskové verzi JŘ uvedeny byly), a konečně, v prosinci 2015, byla regionální doprava obnovena ve velice dobrém rozsahu, ale zejména špatná finanční kondice partnerského dopravce (Koleje Śląskie) způsobila, že byl provoz při druhé vlně pandemie onemocnění COVID-19 zrušen a obnovení provozu, odložené na neurčito, se v tichosti vytratilo i z jízdních řádů.

                Dálková doprava se přes Chałupki objevila po více jak desetileté pauze, v roce 2013, impulzem k převedení většiny dálkových vlaků tudy byla modernizace navazujícího úseku Chałupki – Rybnik, kudy cesta do Katovic není o moc delší, než přes Zebrzydowice, avšak obslouží hned dvě nemalá sídla (Wodzisław Śląski 48000 obyvatel, Rybnik 138000 obyvatel). Výrazná modernizace Severní dráhy císaře Ferdinanda na polském území v téměř celém rozsahu si v posledních letech vynutila odklony nákladní i osobní dopravy, přechod je tak dnes doslova přetížen a obnovení provozu regionální dopravy tak není zrovna žádoucí i z kapacitních důvodů. Situaci může pomoct opětovné vybudování odbočky Pudlov, přičemž k této akci by snad mělo dojít v průběhu roku 2023.

Zdroje: Wikipedia, Parostroj.net, Jízdní řád 2022/2023, Zákony pro lidi, Stránky přátel železnic (1; 2), Bakalářská diplomová práce „Přeshraniční železniční doprava na bývalé československo-německé, po roce 1945 československo-polské státní hranici v úseku Hrádek nad Nisou – Bohumín.“, ŽelPage

Sběratelství trochu jinak, část třetí – hraniční přechody

Co se ještě dá sbírat? Že se sběratelství neomezuje pouze na fyzické věci jste nejspíše pochopili z některého z předchozích dvou článků. Že jsou i natolik divní lidé, že jsou schopni sbírat „projeté železniční tratě“ a se vší zodpovědností si je následně evidovat už zřejmě víte také. Ale.. hraniční přechody? Cože?

Na železnici jsou hraniční přechody označovány různě. V rámci dopravy se mluví o takzvaných „pépéeskách“, tedy o pohraniční přechodové stanici. Tarif je zase zná jako tzv. grenze-body, pojmenovaný podle nejbližší vhodné stanice/zastávky s doplněním zkratky (gr) za její název. Jedná se zkrátka o místo, kde trať prochází státní hranicí a za hraniční přechod lze považovat různě dlouhý mezizastávkový úsek, jehož začátek či konec leží na území sousedního státu. A to je právě velmi zajímavé.

Často se totiž v této oblasti vyskytují vozidla, která dále do vnitrozemí jednotlivých států nezajíždí. Provoz je tedy často velmi zajímavý a oko nadšence zaujmou bezesporu i rozdílné stanice, zastávky, či další drobnosti, které se od těch v sousedním státě méně či více odlišují.

Tento zájem jsem nikdy blíže nezkoumal, ale po objevení stránky p. Bükra (http://bueker.net/trainspotting/lines.php) mi došlo, že i tohle přece může být něco, o čem můžu psát. Články o hraničních přechodech ale oproti zbývajícím článkům nebudou příliš subjektivní, půjde spíše o objektivní popis hraničního přechodu a provozu, tedy zhruba nějak tak, jak to má pan Büker na svých stránkách. Akorát tedy s rozdílem, že popis bude odpovídat zhruba období 2018-2025.

No a i toto se dá evidovat. K mým excelovským tabulkám jsem přidal další, tentokrát seznamy hraničních přechodů jednotlivých evropských zemí. Ty jsem zpracoval na základě dostupných údajů o tarifních grenze-bodech a částečně opět dle Wikipedie, kde jsou v cizojazyčných mutacích dostupné stránky o jednotlivých hraničních přechodech různých zemí. A opět – když si stanovím cíl je projet všechny, budu mít po jeho splnění nejen krásný pocit, že jsem něco dokázal, ale také větší povědomí. Řada přechodů je totiž zrušená a často si vynutí celodenní procházku mezi dvěma vesnicemi, kde kdysi dávno vedla trať. Na procházky by ale člověk chodit měl, tak proč tomu nedodat i nějaký smysl, navíc úzce spjatý s železnicí? 🙂